Upoznavanje vlastite karme

Karmičko učenje je važan deo predbudističke tradicije….

Karma je jedan od najstarijih pojmova na svetu koji potiče iz hinduizma, jedne od najstarijih svetskih kultura. Reč karma znači dela ili postupci. Reč je o mentalnim i telesnim postupcima, iz predhodnih ili sadašnjeg života, koji određuju šta će te i kakvi ćete biti u vašem sledećem životu.

U Istočnjačkim kulturama vlada duboko uverenje da duša iz jednog tela prelazi u sledeće. Silakoja podržava proces ponovnog rođenja naše duše, je deo karme. Karma je znači, da pojednostavim, prenošenje svih vaših dobrih iloših dela iz prethodnog života u sadašnji i iz sadašnjeg u sledeći.

Kada umremo, umire naše telo ali duša ne umire i ona je mnogo važnija od tela. Duša je večna. Jedino što nosimoza sobom jesu naša sećanja, naša karma.
 

Svaka vaša misao i svaki postupak, “upisuje se” u našu karmu. Ja volim da objasnim karmu kroz nama poznate rečenice tj izreke:

  • “Sve se vraća, sve se plaća”
  • “Ono što poseješ to ćeš i žnjati”
  • ” Ne pljuj po ljudima kada letiš, videćeš ih opet kada budeš padao” i slične.

Dakle prosto rečeno, sve što mislimo o drugima, sve što kažemo drugima, sve što uradimo drugima, zapravo se vraća nama kao bumerang. Ako činimo dobra dela, nama će se dobro i vratiti, i suprotno. Sve vaše misli i postupci vratiće vam se kao blagoslov ili kao nešto loše. Svako od nas je odgovoran za vlastite misli i postupke, a karma objašnjava da je naša patnja u mnogim slučajevima posledica naših pogrešnih postupaka prema drugima.

Mi možemo činiti dobra ili loša dela na nekoliko načina:

  • putem misli
  • putem govora
  • i našim fizičkim telom tj, rukama, nogama.

Ukoliko mislite pozitivno i znate da iskontrolišete svoje negativne misli, ukoliko govorite i mislite lepo o ljudima, ako dajete komplimente drugima, ako ima savetima pomažete, ako nekoga grlite umesto udarate, onda radite pravu stvar za sebe i svoju karmu.
Mnogi ljudi umesto karma, kažu sudbina i veruju u to. To nije tako. Karma je kombinacija misli i postupaka koji nam pomažu da stvorimo sopstvenu sudbinu.

Pročišćavanje karme preduslov je razvoja naših duša, a to možemo ostvariti samo ako smo svesni našega života i postupaka koji ga određuju. To je jako važno. Duševni mir koji imate je posledica svega što ste ikada učinili, ali isto tako i vaša patnja, bol, uznemirenost je posledica svega što ste učinili. O vrstama karme pisaću vam u sledećem tekstu.

Jedna od sledećih tema je i kako meditacijom i drugim metodama da očistimo svoju karmu.

Nadam se da vam je bilo zanimljivo, pišite mi …

Ovde možete pročitati uvod o meditaciji, tj uvod o svemu ovome što ćemo u ovoj obuci raditi.

Uvod u meditaciju