Uncategorized

Uopšteno o Reikiju

“Sam naziv – REIKI – vodi poreklo od japanskog izgovora dva japanska karaktera koja se koriste da opišu energiju. REI znači univerzalna, božanska, životna, a KI znači energija, poznata u mnogim kulturama kao Prana, Qi, Mana, Ka…
​Mnoge metode istočnjačkog isceljivanja se zalažu za stav da vraćanje tela u energetsku ravnotežu dovodi do otklanjanja problema na fizičkom nivou.
Osnivačem ove tehnike se smatra Mikao Usui, po kom se prvi Reiki –  Tradicionalni Usui Reiki i zove.

Mikao Usui, poznat još i kao Usui Sensei (kako su ga zvali njegovi učenici u Japanu), rođen je 15. avgusta 1865. u selu Tainai u distriktu Jamagata Gifu prefekture, koja se nalazi u blizini današnje Nagoje u Japanu. Usuijevi preci su bili pripadnici uticajnog Čiba klana i bili su Hatamoto samuraji. 1551. Tošitane Čiba je osvojio grad Usui i od tada su svi članovi porodice nosili prezime Usui.

Reiki je tehnika kanalisanja univerzalne životne energije u cilju poboljšanja vitalnosti, unapređenja zdravlja kao i poboljšanja života na svim nivoima. Ova tehnika se zasniva na kanalisanju životne energije pojedinca, odnosno kroz njega, sa ciljem isceljenja sebe kao i drugih prostim polaganjem ruku, a čak i bez toga, takoreći na daljinu.
​Može se, pored ljudi, raditi i životinjama, biljkama i predmetima.
Ne pripada ni jednoj religiji niti je on sam religija.
Reiki koristi energiju koja je izvor svog života i mnogo stariji pojam od bilo koje religijske filozofije.

Reiki nije zamena za medicinski tretman, već spada u domen komplementarne medicine po Ministarstvu Zdravlja Republike Srbije, više o tome pogledajte ovde.

Postoji više različitih vrsta Reikija, od kojih se smatra da je  Tradicionalni Usui Reiki (Usui Shiki Ryoho Reiki)  prvi i izvorni.
Neki od ostalih Reikija jesu:  Kundalini Reiki,  Originalni Reiki,  Zlatni Reiki, Karuna Reiki, Seichim Reiki itd.

Bez obzira na modalitet Reikija, neophodna je inicijacija u Reiki sistem da bi se on upotrebljavao. Nju vrši majstor/učitelj tog sistema, u svrhu otvaranja kanala za Reiki energiju i dobijanje sposobnosti za kanalisanje te iste energije. Bez obzira na broj stepeni unutar pojedinih Reiki sistema, svaki zahteva posebnu inicijaciju.

Tekst preuzet sa sajta  www.belizdral.com od učitelja koji je mene inicirao u Reiki Martina Janjić i kojoj sam neizmerno zahvalna.Ukoliko želite da i vi budete praktičar Reikija ili Theta Healinga kontaktirajte Martinu i nećete pogrešiti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *