Sve o afirmacijama

Odakle početi

Afirmacije formulišite prema svojim potrebama! Pošto smo svi drugačiji, jedinstveni, imamo različite ciljeve, ideje, navike, ne postoji jedinstvena afirmacija za sve nas. Zato razmislite o svojim ciljevima, navikama koje želite da steknete ili promenite, iskustvima koja želite da doživite, osećanjima koja želite da budu deo vaše stvarnosti, definišite afirmacije prema njima i zapišite ih.Sve ono što ne želite u svom životu, ne pominjite.


Čitajući moje primere mogli ste primetiti da su sve izrečene u sadašnjosti. Kada su izrečene u sadašnjosti snažnije osećate emociju koja u vama pokreće čitav niz energetskih i misaonih procesa i menja vašu podsvest. Osetite razliku između “moj život će biti savršen” i “moj život je savršen”. Kada kažete “moj život će biti savršen” podsvesno odlažete manifestaciju za neodređeno vreme, isto kao što je to slučaj i sa ciljevima. Međutim, ako kažete “moj život je savršen” pokrećete sebe na razmišljanje o tome kako izgleda vaš savršen život sada, iako se on još uvek nije manifestovao.
Ako vaš život nije savršen, kada izgovarate ove afirmacije, zamislite vaš savršen život. Ko je sa vama, šta imate, gde živite, šta radite.
Emocija je od velike važnosti!
a nju ćete postići ako verujete da je vaš život savršen, što i jeste. Pomislite kako neki drugi ljudi žive. U poređenju sa njima, vaš život je savršen.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *