O afirmacijama

1

Ponavljanjem afirmacija u našoj podsvesti vremenom se formiraju novi mentalni koncepti ili menjaju postojeći. Ti mentalni koncepti u našoj podsvesti će zatim uticati na naše razmišljanje, naše ponašanje, i našu akciju. Oni formiraju našu stvarnost. Afirmacije formulišite prema svojim potrebama! Pošto smo svi drugačiji, jedinstveni, imamo različite ciljeve, ideje, navike, ne postoji jedinstvena afirmacija za sve nas. Zato razmislite o svojim ciljevima, navikama koje želite da steknete ili promenite, iskustvima koja želite da doživite, osećanjima koja želite da budu deo vaše stvarnosti, definišite afirmacije prema njima i zapišite ih. Kada su izrečene u sadašnjosti snažnije osećate emociju koja u vama pokreće čitav niz energetskih i misaonih procesa i menja vašu podsvest. Osetite razliku između “moj život će biti savršen” i “moj život je savršen”. Kada kažete “moj život će biti savršen” podsvesno odlažete manifestaciju za neodređeno vreme, isto kao što je to slučaj i sa ciljevima. Međutim, ako kažete “moj život je savršen” pokrećete sebe na razmišljanje o tome kako izgleda vaš savršen život sada, iako se on još uvek nije manifestovao.