Meditacija

Meditacija – Čišćenje misli

Čišćenje misli pomoću tehnike: kapa za misli
Ovu tehniku smo dobili od Isusa, kako bi očistili svoje misli od svih onih uznemirujućih i negativnih energija misli koje prikrivaju naš pravi glas duše. Naš Gospod nam je dao Svetlosnu kapu za misli koja je tkana od svetlosnih niti Ljubavi, koja sjajem bisera prozračuje sve energije niže frekvencije i čisti ih. Ako je koristimo očistiće sva energetska polja naših misli i ispuniće ih energijom Ljubavi. Samo od nas zavisi da li ćemo održavati čistotu naših misli…

Smesti se udobno…
Ne treba ništa da radiš, okreni se unutar sebe … Oseti sopstveni mir i tišinu… Sada okreni svoju pažnju na srce, na glas tvoga srca … Oslušni otkucaje svoga srca … stvori osećaj ljubavi tvoga srca u sebi … Uzmi jedan dubok udah. Udahni polako i duboko vazduh i prilično glasno izduvaj vazduh iz sebe … Uzmi ponovo jedan novi udah i sve energije koje te blokiraju, sprečavaju, dozvoli da vazduh sa izdahom odnese iz tebe … izduvaj iz sebe i oseti kako odlaze iz svih tvojih delova … i kako se oslobađaš. Ako osećaš u sebi još bilo kakvo ograničenje, osećaj koji te sputava, pritiska, otpusti sa sledećim izdahom. Upij u sebe čist vazduh i izduvaj iz sebe sve prepreke …
Oseti kako sav teret spuštaš, otpuštaš i kako se smiruješ. Usmeri pažnju unutar sebe, na tišinu i samo na sebe…Oseti svoj unutrašnji mir … Sada poželi čistotu unutar sebe i oslovi anđele Čistote … Reci im da bi voleo da očistiš svoje misli od svih negativnih energija i snaga koje ti ne pripadaju.Sada se misli obnovljenom snagom vrtlože u tvojoj glavi, ali nemoj obraćati pažnju na njih, samo ih pusti da teku, smeši se njihovim pokušajima i znaj da ne utiču na tvoje odluke … Zamoli anđele da ti donesu iz Hristove Svetlosti Ljubavi onu misaonu kapu koju sa milošću našeg Gospoda možemo koristiti za čišćenje misli … Vidi kako se iznad tebe otvara jedno čarobno Svetlosno Polje u kojem se pojavljuje srce Hrista … Srce se otvara… i iz njega se spuštaju dva čarobna anđela koji svetle i u ruci drže jedan sjajan predmet. Staju pred tobom i ti već vidiš da u ruci drže kapu koja je satkana od svetlosnih niti. Niti su ružičasto bisernog sjaja …
Anđeli sada stavljaju kapu na tvoju glavu … koja tačno odgovara tvojoj glavi i pokriva je od čela sve do potiljka. Imaš neobičan osećaj koji te prožima … to osećaš jer te glava svrbi i misli se roje u njoj … Svetlosna kapa upija u sebe sve negativne misli koje te ograničavaju, koje te unazađuju, koje ti više nisu na usluzi i samo te skreću. Možeš osetiti taj blagi osećaj usisavanja, kako se odstranjuju uznemirujući obrasci misli … i kako se tvoja glava čisti …
Svetlosna kapa upija i one misli koje nisu tvoje, drugi su ih kondicionirali u tebe. Nemaš više potrebe za njima. Očišćen si od svih tih energetskih obrazaca koji ti više ne služe na tvom putu, tvom razvoju, koji te odvlače od tvog stvarnog cilja … svaka loša misao sada odlazi od tebe. Kapa privlači i upija u sebe ove misli i zadržava ih. Kada osetiš da ova upijajuća, čišć eća snaga prestaje, zamoli kapu da se isključi i prebaci na proces harmonizacije i neka ispuni tvoju glavu harmoničnom Svetlošću Hristove Ljubavi, kako bi ona prozračila tvoje misli ovom čistom energijom …Sada oseti finu energiju koja te ispunjava, kao kada svetlost prekrije polje … Dozvoli da te prožme, da te ispuni, da te harmonizuje … zapazi kako ova sjajna bož anska energija Svetlost Ljubavi osvetljava prostor tvojih misli … dozvoli da u potpunosti prosvetli tvoju glavu. Kada je harmonizacija završena i kada fin, uzvišen, lagan i čist osećaj imaš u svojoj glavi, zahvali sa poštovanjem za ovo čišćenje i ispunjenje, da bi zatim zamolio anđele da odnesu nazad ovu misaonu kapu u bož ansku Svetlost, kako bi se očistila, kako bi bilo kada u drugoj prilici mogao da je koristiš, ako za tim osećaš potrebu. Vidi kako anđeli skidaju kapu sa tvoje glave i kako je nose nazad u polje srce Hrista. Pozdravi se i u čistoti tvoje svetlosti misli, polako počni da se vraćaš u svoje telo, kako bi te mogli prozračiti čistota energije svetlosti tvojih misli …
Udahni duboko i napravi polje ovim čistim Svetlosnim mislima …
Sada u skladu sa svojim osećanjem tempa, polako se vrati u sadašnjost tvoga postojanja ..
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *