Sve o zakonu privlacenja

Kako deluje Zakon Privlačenja?!

Svi ljudi nešto žele.

Ja želim ovo. Ja želim ono. Ja želim bogatstvo, itd, itd…
Ali, to nije dovoljno. Zakon privlačenja ne deluje na takav način.


Zakon privlačenja deluje na principu usklađenih frekvencija. Svako od nas ima svoje energetsko polje koje vibrira na određenim frekvencijama i na taj način šalje svoje signale u okolni prostor, u Svet.
Svet, prema Zakonu privlačenja, odgovara na takav način da kreira našu stvarnost u skladu s našim vibracijama.¨

Ja želim bogatstvo. Što to znači? To znači da NEMAM bogatstvo.
I Vi ŽELITE zato što NEMATE. Zar ne? To je logično. I, upravo, u tome je ‘fora’. ‘Ja želim’ i ‘Ja nemam’ proizvode potpuno iste vibracije mentalne energije. Dakle, ako nešto želite, šaljete iste vibracije kao da to nemate, a rezultat toga je stvarnost usklađena s neimaštinom.

‘Onaj ko ima, njemu će se još dati; a onaj ko nema, čak i ono malo što ima, biće mu oduzeto.”

” Jer ko je zahvalan, daće mu se još, te će obilovati.
A ko nije zahvalan, oduzeće mu se i ono što ima.”

Ako želimo bogatstvo trebamo, barem u umu, biti bogati. A, ako smo siromašni i vibriramo na frekvenciji neimaštine, onda će nam i to malo što imamo, biti oduzeto.
Surovo ali tako deluje Zakon privlačenja.

Radeći na sebi, svaki čovek u jednom trenutku otkrije tu moć i shvati da je sve muke svog života sam kreirao jer “niko ne može biti privučen u naš život, niti kreirati umesto nas, ako mu mi to nismo dopustili”, odnosno svojom vibracijom ga privukli. Hiljade misli koje nam se pojave u danu uglavnom možemo kontrolisati, kao i emocije, i one su nam siguran pokazatelj kreiramo li nešto što je dobro ili loše za nas.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *