Besplatna obuka o meditaciji

Vrste Karme

Karmu rado poistovećujemo s pamćenjem. Svaka misao i svaki postupak, sve što učinite, čuva se u pamćenju, kao u memoriji računara. Sećanje može biti pozitivno ili negativno. Sva će negativna sećanja opet izvirati na površinu, a jedini način da ih ostavite za sobom jeste razrešavanje karme. Vaš život je proces razrešavanja karmičkih pitanja koji vas… Read More Vrste Karme